جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

معرفی اماکن فرهنگی،گردشگری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

معرفی اماکن فرهنگی،گردشگری

یکی از جاذبه های ارزشمندی که در شهرستان خرمشهر وجود دارد مرکزفرهنگی دفاع مقدس خرمشهر را نام برد .

که در آن سه گالری و جود دارد که گالری اول مربوط به خرمشهر قبل از جنگ می باشد ، گالری دوم خرمشهر زمان جنگ و گالری سوم مربوط به خرمشهر بعد از جنگ می شود .