نمایشگر دسته ای مطالب

مضیف الخیر


مضیف الخیر ،نام برنامه ایی است 15 دقیقه ایی که به زبان عربی تهیه و تدوین می شود

گزارشگر به میان روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر رفته و به مضیف هایی که در این روستاها تهیه شده اند ، با اهالی روستائیان دورهمی را ترتیب می دهند و از آداب و رسوم آن روستاها ،مراسم های خاصی که برگزار می شود ،گزارشی مهیج تهیه می کند

از بخش های جذاب این برنامه ،شعر خوانی به زبان عربی ست که اهالی روستا ،در دورهمی خود به شعر خوانی می پردازند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: عیسی علیزاده

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1398