نمایشگر دسته ای مطالب

مصالحه

کریم و جلال دو برادر هستند که سالهاست با یکدیگر قهرن /اختلاف شان به جایی میرسد که عمو حیدر ،یکی از بزرگان فامیل به فکر آشتی دادن آنها می افتد .به همین منظور،مرجان دختر کریم را برای عارف پسر جلال خواستگاری می کند.

عارف و مرجان با اینکه آشنایی چندانی با هم ندارند اما به هم علاقمند شده و ازدواج می کنند.

یکسال بعد ،جلال و کریم برای دیدن نوه ی خود ،به خانه ی عارف رفته و با هم صلح می کنند.

Loading the player...
عوامل تولید:

نویسنده :عبدالرضا سواعدی

بازیگران :عبدالرضا نصاری-هادی صابر-سهام بغلانی -عقیل محسناوی-امیر جوشقانی-زهرا خزائلی-سمیه سرکاری-

صدابردار:قاسم کریم پور-

افکتور:ماجد ثامری

تهیه کننده:عبدالرضا سواعدی

تاریخ تولید: 1393