نمایشگر دسته ای مطالب

مشق عشق

در این مستند به کمک رسانی آموزگاران خیر به دانش آموزان مناطق محروم در دوران کرونا و رسیدگی به بحث آموزش که به فضای مجازی دسترسی ندارند، اشاره شده است

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1399