نمایشگر دسته ای مطالب

مستند گزارش : مشاغل در ماه مبارک رمضان " کارگر شهرداری "

گزارشگر رادیو آبادان با توجه به ماه مبارکرمضان و همچنین گرمی هوا به میان مشاغل پرزحمت و طاقت فرسای شهرو دیارمون رفته و در مورد شغل مربوطه و سختی این مشاغل و ساعات کاریشان ، چگونگی انجام دادن شغل و حرفه گزارشی تیه کرده که بسیار شنیدنی است .

در این گزارش که گزارشگر ما از لباس نارنجی های زحمتکش یا همون صفور که در ابتدای گزارش با صدای جارو که به گوش می رسد گزارشی را تهیه کرده .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

گزارشگر : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1395