نمایشگر دسته ای مطالب

مستند گزارش : مشاغل در ماه مبارک رمضان " نانوا "

مستند گزارش : مشاغل در ماه مبارک رمضان " نانوا "

شاطر نانوا فردی زحمت کش و پرتلاش است که با دستان خود و خستگی ناپذیرش ، با ورز دادن آرد و آب ، خمیر مایه حاصلی به نام خمیر را تهیه می کند و با پهن کردن چانه های خمیر و گذاشتن در تنور داغ ، نانی خوشمزه و خوشبو را تهیه می کند و این برکت های الهی را بر سر سفره های ما به ارمغان می آورد .

اینبار گزارشگر مت به یکی از نانوایی های شهرمون آبادان ، واقع در خیابان احمد آباد ( لین یک ) رفته و گزارشی را تهیه کرده .

گزارشی شنیدنی از زبان نانوا با زبان روزه و در گرمای طاقت فرسای هوای آبادان که از سختی کارش و عشق به آن برایمان می گوید .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

گزارشگر : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1395