نمایشگر دسته ای مطالب

مستند گزارش : مشاغل در ماه مبارک رمضان " جوشکاری "

گزارشگر برنامه به یکی از مغازه های جوشکاری در سطح شهر آبادان رفته و با صاحب مغازه که سالهاست در این حرفه کار می کند ، باب گفتگو را آغاز می کند .

جوشکاری از مشاغل سخت و طاقت فرسا است و بخصوص که در این روزهای گرم تابستان ماه مبارک رمضان به سختیهای این کار افزوده میشود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

گزارشگر : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1395