نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : لنج سازی

اولین چیزی که در آبادان ، نظر گردشگران رو به خود جلب می کنه ، صنعت لنج سازی هستش .

لنج سازی ، آن هم در کنار اسکله های ماهیگیری از جازبه های زیبای شهر ما آبادانه . این حرفه ، پیچیده گی  خاصی داره که اهل فن می تون در خصوص ساخت لنج سازی صحبت کنن .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : وفا صالح پوریان 

تاریخ تولید: 1394