سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

مستند : طلاق - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : طلاق

تهیه کننده : لیدا مورائیان 

گزارشگر این مستند به مکانی رفته که در آن زنان و مردان برای حل مشکلشان به آنجا مراجعه می کنند . مکان که محل تلاقی برخورد خیلی از زنان و مردان است ، خیلی هایی که برای طلاق به اینجا آوردند.

عوامل بسیاری در ایجاد طلاق دخیل هستند، مثل بیکاری ، فقر مالی ، ازدواج های فامیلی .

زندگی کتاب پرحادثه ای است ، هیچوقت بخاطر یک برگ آن کل کتاب را پاره نکنیم . هر زندگی کردن یعنی حل مشکلات .

سال تولید: 1396