نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : صید و صیادی

آبادان شهر شط و نخل و شرجی و همیشه قهرمان ؛ شغل صید و صیادی به عنوان دومین منبع درآمد و کسب روز حلال برای ساکنین آبادان و خرمشهر بعد از پالایشگاه بوده .

 

گزارشگر گفت و گوی  خود را با صیاد آغاز می کند و در خصوصو تعداد صیادان ، نحوه صید ماهی و مدت زمانی که صیادان به دریا می روند و همچنین انواع ماهی هایی که صید می کنن گفتگو کرده .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر : قاسم کریم پور 

تاریخ تولید: 1395