نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : صید میگو

چوئبده در 35 کیلومتری آبادان واقع شده . در چوئبده حوضچه های مخصوص پرورش ماهی و میگو تعبیه شده که سالانه بخشی از میگوی پرورش یافته آن علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور ، به کشور های مختلفی همچون آلمان فرانسه اسپانیا صادر می شود .

 

گزارشگر با رئیس قسمت حوضچه صحبت را آغاز می کند و در خصوص آغاز صید میگو و نحوه پرورش میگو و نحوه صدور آن ، تعداد حوضچه ها ، نحوه رشد و کیفیت آن گفتگو می کند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و تدوین : وفا صالح پوریان

 

گزارشگر : وفا صالح پوریان 

تاریخ تولید: 1395