نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : سینما رکس

آبادان – شنبه 28 مرداد سال 1357

به گزارش روزنامه اطلاعات ساعت 21:45 شب در حالیکه 400 نفر مرد و زن و کودک سرگرم تماشای فیلم گوزنها بودند ، گروهی خرابکار و غیر معتقد به اصول انسانی با همکاری سرایدار سینما رکس ، سالن سینمارا با مواد آتش زا به آتش کشیدند . شعلع های آتش زبانه کشیدد و حریق تمام سالن سینما را در بر گرفت .

مردان ، زنان و کودکان تماشاچی ، بادیدن آتش به دربهای خروجی هجوم بردند ولی با دربهای بسته مواجه شدند . حدود 400 نفر در این حادثه آتش سوزی سوختند .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : وفا صالح پوریان 

تاریخ تولید: 1395