نمایشگر دسته ای مطالب

مستند در حاشیه

مستند در حاشیه ویژه ی شکست حصر آبادان

5مهر ماه اولین عملیات گسترده ایران در مقابل عراق متجاوز رقم خورد.

در 31 شهریور 1359 و اشغال بخشی از خاک ایران ،مخصوصا خرمشهر،دشمن تصمیم گرفت تا جزیره آبادان را اشغال کند و تلاش کرد تا از طریق شرق رودخانه کارون و شمال رودخانه بهمنشیر ،وارد آبادان بشه و با چنین وضعیتی آبادان در یک محاصره سیصد و سی درجه قرار گرفت و می تونست آبادان را تهدید کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1398