نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : خیاط

این طرح و گزارش در ادامه بخش اول مستند خیاط تهیه و تولید شده است . در این گزارش با تک تک خیاط های این کارگاه صحبت شده است . این مستند بر اساس مضوع اقتصاد مقاومتی و تشویق هموطنان به استقبال از اجناس ایرانی و داخلی و همچنین حمایت از کارآفرینان و تولید کنندگان داخلی تهیه و تولید شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر : قاسم کریم پور

تاریخ تولید: 1395