سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مستند : خیاط - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : خیاط

گزارشگر و تهیه کننده : قاسم کریم پور 

این مستند به سفارش صدای استانها تهیه و تولید شده است .

 

در این گزارش با یکی از کارآفرینان در حیطه شغل خیاطی گزارشگر گفتگویی را انجام داده که در آن به نحوه کار ، ساعات کار کارگران ، نوع سفارشهای تولید و همچنین نحوه راه اندازی در این کارگاه خیاطی اشاره شده است . در این کارگاه از کارگران مرد استفاده شده است چرا که فضای  این کارگاه بسیار کوچک است . 

سال تولید: 1395