نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : حجره " تولید کفش "

این مستند که تحت عنوان حجره می باشد به موضوع کالاهی داخلی و خارجی و کیفیت انها اشاره شده .

 

این برنامه به سفارش شبکه رادیویی اقتصاد و با موضوعیت تولید کفش تهیه و تولید شده است .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر : محسن حکمت آرا

تاریخ تولید: 1395