سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

مستند : اعتیاد - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : اعتیاد

تهیه کننده : وفا صالح پوریان 

اعتیاد همان تمایل شدید روانی و جسمانی فرد به ادامه مصرف یک ماده که باعث  تغییر در شرایط عادی وضعیت روانی و اجتماعی او گفته می شود .

به کسی که وابستگی جسمی و روانی به مواد مخدر دارد و ناگزیر است مصرف شخصی از آن را بطور مستمر ادامه دهد معتاد می گویند .

 

پدیده اعتیاد به مواد مخدر و توجه به آن به عنوان یک معضل اجتماعی تقریبا پدیده ی نوظهوری است که از عمر آن زیاد نمی گذرد ، البته مصرف مواد مخدر و حتی عادت و نیز استعمال تفننی بدان تاریخی طولانی دارد . لیکن از قرن نوزدهم به بعد  به سبب تاثیر فراوان به جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسانها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .

سال تولید: 1396