سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

مستند : آستانه تحمل - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

مستند : آستانه تحمل

تهیه کننده : زینب مجدی

گوینده : لیا موراییان 

آستانه تحمل هر انسانی نسبت به دیگری متفاوت است . حتی می شود گفت : آستانه تحمل هر انسانی در زمان های گوناگون با توجه به تغیرات محیطی و روحی افراد متغیر است .

این مستند 5 دقیقه ای در خصوص آستانه تحمل افراد در زمان مختلف صحبت می کند ، از علل تحمل نداشتن افراد . همچنین راهکارهایی برای تحمل بیشتر و صبوری توسط کارشناس در اسن مستند ارئه می شود .

سال تولید: 1396