نمایشگر دسته ای مطالب

مستند آب

مستند کوتاه آب در خصوص صرفه جویی در مصرف آب است.چرا که هدر دادن آب ،تهیدی زندگی آینده یفرزندان ماست .در مصرف بهینه آب ،دقت لازم را داشته باشیم.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :زینب مجدمی

تاریخ تولید: 97/04/10