نمایشگر دسته ای مطالب

مسابقه صراط

صراط ویژه برنامه ی ماه محرم در قالب مسابقه روزهای یکشنبه/سه شنبه و پنج شنبه از رادیو آبادان

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: فرزانه دمی زاده

گوینده:اکرم تاجمیر

مدت: 15 دقیقه

تاریخ تولید: 1398