نمایشگر دسته ای مطالب

مرد عمل

این مینی فیچر در مورد معرفی کا آفرینی ست که در شهرستان خرمشهر 12 سال ،شرکت فرآوری خرم شط رو تاسیس کرد

کار آفرینی که امروز در جهان اقتصاد با همت و غیرت کار آفرینی خود ادامه می دهد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

تاریخ تولید: 1399