نمایشگر دسته ای مطالب

مراسم گرگیعان

گرگیعان از مراسم مهم و سنتی جنوبه که بیشتر در اطراف شهرهای آبادان و خرمشهر و همچنین در شهر شادگان دیده می شود .ریشه مراسم گرگیعان به زمان پیامبر اکرم (ص) و تولد حضرت امام حسن مجتبی (ع) در شب نیمه رمضان می رسد .

در این مراسم بچه های 10 یا 12 ساله جلوی خونه مردم جمع میشن و بادر زدن از صاحبخانه نقل،شیرینی می گیرن و شعرهای خاص عربی رو هم دسته جمعی با هم می خونن و بعد از گرفتن شاد باش برای صاحبخانه دعا می کنن .

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر - تهیه کننده - گوینده - نویسنده و....  : وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1394