رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸

مدیر قوی میخواهیم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مدیر قوی میخواهیم

دانلود

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات امسال خود، برخی شاخص‌های رئیس‌جمهور مناسب برای ملت ایران را در ساحت‌های فردی و اجرایی تبیین نموده‌اند.