نمایشگر دسته ای مطالب

ماسک زدن در کرونا

این مینی فیچر در قالب نمایش تنظیم شده که اشاره شده به افراد در این دوران تا از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

اهیه کننده: سهیلا ره گشای

تاریخ تولید: 1399


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ