سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰

ماجراهای کاملو و آقای زرگانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماجراهای کاملو و آقای زرگانی

در این قسمت از ماجراهای کاملو بحث فوتبال و داوری و بعضی از تماشاگر نماها  و اینکه همیشه باید یادمان بماند که در هر جا باید ادب را رعایت کرد .