سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

ماجراهای عمو قاسم - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماجراهای عمو قاسم

قاسمعلی صیادی معروف به عمو قاسم  که با نقش آفرینی های زیبای خود همیشه توانسته دل مردم خوب آبادان را شاد کنه

در این بخش جو گیر شدن عمو قاسم با دیدن و شنیدن موسیقی بومی