نمایشگر دسته ای مطالب

لطیفه

این میان برنامه در قالب طنز نمایشی تهیه و تدوین شده اند، که در فواصل برنامه های رادیویی پخش خواهند شد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: اکرم تاج میر

تاریخ تولید: 1400