سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

لحضه ی تاریخی - نمایش محتوای صدا

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

لحضه ی تاریخی

تهییه کننده : وفا صالح پوریان

راوی : وفاصالح پوریان

تا پیش از جنگ جهانی اول ، نفت به عنوان یک ماده ی اولیه و مهم شناخته نشه بود و دولت های استعمارگر غرب که به سرمایه داری و تجاری متکی بودند ،کشورهای شرق و ایران را بازار مصرف کالا های خود میدانستند .

اما بعد از جنگ جهانی اول تدام پیشرفت های صنعتی توجه جهانیان را به نفت مثابه یک سوخت و منشا موادی دیگر جلب کرد ،به همین دلیل مناطق نفت خیز غرب آسیا ، از جمله ایران مورد توجه قرار گرفت .

سال تولید: 1397