نمایشگر دسته ای مطالب

لبخند ایرانی

لبخند ایرانی ،برنامه ایی بود که در روز جمعه صبح ساعت 9 الی 11 به صورت زنده از رادیو آبادان به روی آنتن رفت.

برنامه لبخند ایرانی ،برنامه ای سراسر شادی و انرژی و طنز می باشد که در هر بار به عهدی یک مرکز می باشد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مهرداد معماری

گویندگان: ژاله زعفرانی - مجید طالبی

تاریخ تولید: 1399