نمایشگر دسته ای مطالب

قلیون

موضوع این  مستند در خصوص استفاده بی رویه  این روز ها از قلیان است .

متاسفانه تفریح این روزها ی اکثر جوانان کشیدن قلیان است که باید اقدامی  اساسی در خصوص قلیان و جمع آوری آن از سطح شهر ، پارک ها و مراکز تفریحی بشود .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : ژاله زعفرانی

تاریخ تولید: 97