نمایشگر دسته ای مطالب

فی بیتی

فی بیتی ،نام برنامه ایی ست به زبان عربی

این برنامه از گروه خانواده ی رادیو آبادان در استودیو تولید تهیه و تدوین می شود

برنامه ایی که به موضوعات خانواده می پردازد.

روزهای فرد ساعت 11:15 تا 11:45 پخش می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: زهرا نصیراوی

گوینده: مریم محمودی

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1400