جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

فقیر و آقای مجری - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فقیر و آقای مجری

Loading the player...

در این قسمت از مجموعه ی کلاه قرمزی ،فقیری وارد خانه ی آقای مجری می شود و از آقای مجری طلب کمک می کند اما راضی نمی شود که آقای مجری پولی به او بدهد و از او خواهش میکند که برایش کارت بکشد که با تعجب آقای مجری و یه سری سوال روبرو می شود.