نمایشگر دسته ای مطالب

فصل پروانگی

فصل پروانگی، نام برنامه ایی است از صدای مرکز آبادان

این برنامه در گروه نوجوان رادیو آبادان، تهیه می شود که با موضوعات جالب و متنوع در روزهای زوج به روی آنتن می رود

ساعت پخش 16:45 روزهای زوج می باشد

بخش های مهم برنامه

گزارش

معرفی کتاب

صفحه ی نو جوونی

کارشناسی

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: نسترن ریاحی

گوینده: مبینا تراکمه

تاریخ تولید: 1399