نمایشگر دسته ای مطالب

فصل همدلی

این گزارش در خرمشهر تهیه شده

گزارشگر به سطح شهر مرکز اصلی شهر رفته، خیابانی که همیشه محل تردد شهروندان و عبور و مرور خودروها بوده و همیشه شلوغ و پررفت و آمد بوده ، اما اکنون مدتی که سوت و کوره ،تک و توک خودرویی در آن تردد می کند

سالها پیش این شهر مورد ظلم و تعدی دشمن بعثی قرار گرفت ، همون موقع که یهویی سر این مردم آتیش باریدن و بسیاری از خانواده ها رو داغدار کردن ولی هیچکس از پا ننشست، همین مردم آستین همت بالا بردند و از شهرشون دفاع کردن.

اکنون ،مدتیه که به خاطر کرونا ویروس، شهر به حالت سوت و کور در اومد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

راوی و گزارشگر: وفا صالح پوریان

تاریخ تولید: 1399