نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرکانس پخش

فرکانس پخش


فرکانس های ماهواره:

sr:32000/12302

p:holrizontal

Iran sat.arab sat:12302

فرکانس دیجیتال :

کانال 28، فرکانس 530 مگاهرتز

فرکانس آنالوگ : باند