نمایشگر دسته ای مطالب

فرصتی دیگر

فرصتی دیگر ، نام برنامه ای است تولید گروه اجتماعی صدای مرکز آبادان .

این برنامه به مدت 30 دقیقه و بصورت تولیدی تهیه و تدوین می شود .

ساختار این برنامه مجله ای است که در خصوص موضوع خانمانسوز اعتیاد و علل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و انواع مواد مخدر و مضرات آن بر روح و روان افراد و همچنین ایجاد انگیزه و رغبت به ترک اعتیاد مبتلایان به این بلای خانمانسوز صحبت می کند .

تهیه گزارش از افراد معتاد و معرفی کمپ های ترک اعتیاد و استفاده از کارشناس و همه و همه از بخش های مختلف این برنامه است .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : لیدا مورائیان

گوینده : عبدالرضا نصاری

گزارشگر : سید محسن حکمت آرا

تاریخ تولید: 1394