جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

فخری نوحه دشنه بر لب تشنه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

فخری نوحه دشنه بر لب تشنه

Loading the player...

دشنه بر لب تشنه /برلب تشنه/برلب تشنه

دشنه بر لب تشنه /برلب تشنه/برلب تشنه

خنجر بر تار حنجر /بر تار حنجر/ بر تار حنجر

دشنه بر لب تشنه /برلب تشنه/برلب تشنه

در خواب کودک بی تاب / کودک بی تاب /کودک بی تاب

خاموش طفل در آغوش/طفل در آغوش/طفل در آغوش

زینب ایه ها بر لب /ایه ها بر لب /ایه ها بر لب

خواهر داغ برادر /داغ برادر/داغ برادر