نمایشگر دسته ای مطالب

فتح الفتوح

5مهر سال 1360 اولین عملیات گسترده ایران در مقابل عراق رقم خورد.

بعد از تجاوز عراق در شهریور 59 ، اشغال خرمشهر ، دشمن تصمیم گرفت که جزیره آبادان را هم اشغال کند.

در چنین وضعیتی ، آبادان در یک محاصره 330 درجه قرار گرفت . عبور از روزخانه ی بهمنشیر می تونست آبادان را با خطر جدی مواجهه کند ، اما فرمان تاریخی امام همه ی معادلات دشمن رو بهم ریخت .

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : وفا صالح پوریان

 

تاریخ تولید: 1394