جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

عمل جراحی بدون بیمه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمل جراحی بدون بیمه

در این قسمت از طنز به هزینه های زیاد عمل و بیمارستان های خصوصی پرداخته شده است.