جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

عمل جراحی بدون بیمه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمل جراحی بدون بیمه

در این قسمت از طنز به هزینه های زیاد عمل و بیمارستان های خصوصی پرداخته شده است.