نمایشگر دسته ای مطالب

عملیات ولفجر 8

اروندکنار شهریست در 45 کیلومتری آبادان در حدود 300 کیلومتری عراق .

اروندکنار در دوران دفاع مقدس شاهد عملیات بسیار پیچیده ای بوده ، به اسم والفجر 8 .

فاو ، زمینی است محصور در میان رودخانه اروند ، خلیج فارس و خور عبدالله / در شمال این منطقه رودخانه اروند و جزیره آبادان واقع شده و در فاصله 90 کیلومتری شمال غربی آن شهر صنعتی بصره قرار گرفته .

عبور از رودخانه اروند و رسیدن به فاو یکی از پیچیده ترین مراحل عملیات ولفجر 8  بود ، چراکه در تاریخ جنگهای جهان عبور هزاران غواص از رودخانه ای با عرض 800 متر ، صابقه ندارد ، ضمن اینکه عراق با انواع موانع ساحل غربی اروند را به دژی مستحکم تبدیل کرده بود .

Loading the player...
عوامل تولید:

نام عملیات : ولفجر 8

رمز عملیات : یا فاطمه زهرا

زمان عملیات : 20/11/1364 تا 2/9/1365

تاریخ تولید: 1394