سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

عظمت کار پزشکان، متخصصین ، پرستاران. بهورزان. بخش های خدمات، تحقیقات و مدیریت های در این زمینه فعال هستند اوج افتخار متعلق به اینهاست - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عظمت کار پزشکان، متخصصین ، پرستاران. بهورزان. بخش های خدمات، تحقیقات و مدیریت های در این زمینه فعال هستند اوج افتخار متعلق به اینهاست

ملت ایران در این آزمون درخشید
 ملت ایران در آزمون کرونا در این بیماری عمومی این لبای مدرن در واقع باید گفت ملت ایران خوب درخشیدند اولاً این افتخار ملی متعلق به مجموعه درمانی کشور که من بارها گفتم باز هم تکرار بایدبکنم عظمت کار اینها و ارزش فداکاری اینها چه پزشکان پرستاران که متخصصین علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی چه بهورزان خانه های بهداشت چه بخش هایی خدمات چه بخشهای تحقیقات که مدیریت ها در این وزارتخانه و وزارت بهداشت مدیریت هایی که در این زمینه فعال این اوج افتخار متعلق به این هاست این ها جان خودشون رو به سلامت خودشون رو در خدمت مردم قرار دادند که خیلی با اهمیت و با عظمت رنج دوری از خانواده را تحمل کردند حتی در نوروز و تعطیلات نوروزی هم خیلی ها خیلی از این ها به خانواده هاشون سر نزدم دچار بی خوابی دچار مشکلات فشار های عصبی ناشی از برخورد با بیمار بدحال آنها همه را به جان خریدند و این یک خاطره خوشی از دستگاه و مجموعه‌ای درمانی کشور در ذهن ملت خواهد ماند این خاطره خوشی است که این دوره جامعه پزشکی و پرستاری و جامعه درمانی کشور