جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

عامو گاز کو - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عامو گاز کو

طنز

 نمایش طنز "عامو گاز کو؟!!!"
این قسمت: کمبود گاز در آبادان
??کاری از فضای مجازی مرکز آبادان