نمایشگر دسته ای مطالب

طپش مهر

طپش مهر میان برنامه ایی است در قالب گزارشی که این گزارش ویژه با موضوع معرفی فعالیت های جهادی (پزشکی و درمانی) می باشد

در این گزارش به معرفی مدافعان سلامت که در دوران کرونا به صورت جهادی فعالیت می کنند اشاره می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

گزارشگر: نسترن ریاحی

تاریخ تولید: 1399