نمایشگر دسته ای مطالب

طلاق

هنر زندگی کردن، یعنی حل مشکلات ،به نحوی زندگی کمترین آسیب رو ببینه

زندگی کتابی پر حادثه است، هیچوقت بخاطر یک برگه اون کل کتاب رو پاره نکن

گزارشگر با مراجعه به دادگستری ، با مراجعینی که برای دادخواست طلاق به دادگاه مراجعه کردن صحبت می کند و گزارش تهیه می کند

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: لیلا مورائیان

گزارشگر: مهدی گازوری

تاریخ تولید: 1399