نمایشگر دسته ای مطالب

صوت القریه

برنامه ایی ست به زبان عربی از رادیو آبادان

برنامه ایی ست که به موضوعات و مشکلات روستا و روستائیان میپردازد

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

گوینده: نسرین بویرده

 

تاریخ تولید: 1400