نمایشگر دسته ای مطالب

صوت القریه

صوت القریه برنامه ایی است از صدای مرکز آبادان 

این برنامه به زبان عربی تهیه و تدوین می شود که روزهای فرد از ساعت 11:15 به مدت 30 دقیقه به روی آنتن می رود.

این برنامه با موضوعات روستا، مضیف، سرودهای عربی، کشاورزان تهیه و تدوین می شود

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: وفا صالح پوریان

گوینده: نسرین بویرده

گزارشگر: عیسی علیزاده

تاریخ تولید: 1398