نمایشگر دسته ای مطالب

صبح ظفر

این برنامه بصورت زنده و مستقیم هر روز 7:15 الی 8:00 از 31 شهریور الی 7 مهرماه به روز آنتن می رود .

آیتم های این برنامه : مستند سیاسی و روایی مربوط به دفاع مقدس ، ارتباط تلفنی با رزمندگان دوران دفاع مقدس و ارتباط با فرمانده سپاه .

موسیقی های حماسی ، گزارش های مردمی با توجه به شعار این هفته و بیان خاطرات دفاع مقدس ....

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان : لیدا مورائیان  و ژاله زعفرانی

گویندگان : ژاله زعفرانی و لیدا مورائیان

گزارشگر : وفا صالح پوریان و محمود رزمه

تاریخ تولید: 1394