نمایشگر دسته ای مطالب

صبح اروند

برنامه صبح اروند یک برنامه صبحگاهی است که با هدف ایجاد نشاط و شادی در آغاز روز و انرژی بخشی برای شروع یک روز خوب تهیه و پخش می شود. این برنامه با هدف اطلاع رسانی با توجه به ساعت پخش آن که صبح است. آیتم های کوتاه در این زمینه دارد. آیتمها:گزارش موضوعی برنامه –بخش ورزشی برنامه-بخش شهر خوب شهروند خوب،بخش شنوندگان.ساختار این برنامه کلامی –آوایی است و طبقه آن (ج) است .مدت این برنامه 50 دقیقه است و زمان پخش آن 7:10 صبح الی 8 صبح می باشد.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده :صدیقه پاک ضمیر

نویسنده: اکرم تاجمیر

گوینده:لیدا موراییان

نوع پخش:زنده

گزارشگر :وفا صالح پوریان

گوینده بخش ورزشی:جواد حبیبیان

تاریخ تولید: 1393


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ