Skip to Content

شکرستان(شرکت های هرمی)

Loading the player...

دانلود

در این قسمت از مجموعه عروسکی شکرستان به شرکت های هرمی به صورت طنز پرداخته شده است.باز پدر اسکندر با تبعیض گذاشتن بین فرزندانش سر آنها کلاه می گذارد و ....