Skip to Content

شهید جهان آرا

شهید جهان آرا


شهدای خرمشهر

شهید جهان آرا

وصیت نامه شهید: و تو ای امامم. ای که به اندازه تمامی قرنها سختیها و رنجها از دست این نابخردان خرد همه هیچ دان. لحظه لحظه این زندگی بر تو همچون نوح، موسی،عیسی و محمد(ص) گذشت. من به عنوان کسی که شاید کربلای حسینی را در کربلای خرمشهر دیده ام سخنی با تو دارم که از اعماق جانم و از پرپر شدن خون جوانان خرمشهری بر می خیزد و آن این است که: ای امام، از روزی که جنگ آغاز شد تا لحظه ای که سقوط کرد من یکماه به طور مدام کربلا را می دیدم


// ]]>